Media


Nuotraukos


"ĮSIKŪRIMO ISTORIJA"    Tiberiados bendruomenės įsikūrimo Baltriškėse istorija nuotraukomis. Pirmą kartą broliai į Lietuvą atvyko 1991 metais. Nuo 2001-ųjų keturi broliai apsigyveno visam laikui. Nuotraukos
"BROLIŠKAS GYVENIMAS" Brolių gyvenimo kasdienybė, įvairios šventės, piligriminės kelionės... Gyvenimas kartu, tai vieta, kur galime augti šventume. “O kaip gera ir kaip malonu broliams gyventi vienybėj!” (Ps 133) Nuotraukos
                     "JAUNIMO STOVYKLOS"                         Broliai organizuoja stovyklas, žygius, piligrimines keliones 15-25 metų jaunimui. Stengiasi juos atgręžti į Dievą ir padėti pažinti amžinai jauną Bažnyčią. Padėti gimti apaštalams: palydėti, kad jie taptų veiklūs pjūties darbininkai dideliame Bažnyčios lauke. Suteikti jaunuoliams paprastą, bet gilų mokymą, kad jie patys galėtų jį perteikti ir taip taptų evangelizuotojais, kuriais būti yra pašaukti visi pakrikštytieji.      Nuotraukos
            "PJŪTIES VAIKAI"              Pjūties vaikų tikslas atsiliepti į Jėzaus kvietimą. Šios stovyklos yra tikros rekolekcijos 8-12 metų vaikams, tai proga giliau pažinti Jėzų ir labiau su Juo susidraugauti. Kartu meldžiamės, žaidžiame, atrandame šventuosius ir linksmai praleidžiame laiką! Nuotraukos
               "PAAUGLIAI"                 13-15 metų jaunuoliai, susirenkantys bendruomenėje tam, kad pagilintų tikėjimą, savo maldos gyvenimą bei praleistų laiką kartu. Retkarčiais, lydimi brolių, jie išvyksta sėti Evangelijos – skelbti Gerosios Naujienos džiaugsmo. Nuotraukos
            "ŠEIMŲ STOVYKLOS"              Šeimos, kurios gyvena pasaulyje ir trokšta pagilinti krikšto ir pasišventimo santuokoje malonę, visa statydamos ant Kristaus ir Bažnyčios uolos. Kiekvienais metais vasarą vyksta šeimų stovyklos, per kurias Baltriškėse išdygsta palapinių miestelis! Nuotraukos
 
           "TIBERIADA PASAULYJE"         Jėzus sako, eikite į visą pasaulį ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones. Norime atsiliepti į Jėzaus kvietimą ir būti atviri visoms tautoms. Nuotraukos apie Tiberiados brolius ir seserys Belgijoje, Konge bei misiją Filipinuose.                    Nuotraukos
 

"BALTRIŠKIŲ KAIMO NUOTRAUKOS"

Aplinka kurioje gyvename, gamta kuri mus supa, paliečia mus ir kalba apie Dievą bei atveria akis grožėjimuisi kūrinija. Miškų didingumas, ežerų ramybė, visur knibždanti gyvybė, tik stebėkis ir grožėkis!

Nuotraukos