Nauji įrašai...

Šeimų stovykla rugpjūčio 14-18 d. 2019

 "„Viešpats telaimina tave ir tavo palikuonis“" (pagal Amoris Laetitia)

 • HOMELIJA kard. A. J. Bačkis

 • DIEVO PEDAGOGIKA br. Ivanas

 • SKIRTINGŲ KARTŲ SANTYKIAI br. Pranciskus

 • KAIP PERDUOTI TIKĖJIMĄ SAVO VAIKAMS ? br. Egidijus

 •  

   JAUNIMO STOVYKLOS

  Velykų stovykla balandžio 18-21 d. 2019

  • JĖZAU PRISIMINK MANE! AR JĖZUS MANO IŠGANYTOJAS? br. Vytautas

  • LAUKTI TROKŠTANT, TROKŠTI LAUKIANT ses. Ieva-Marija

   

  Mylėti tiesoje kovo 22-24 d. 2019

  • VAIKINO KELIAS Į MERGINĄ IR MERGINOS KELIAS Į VAIKINĄ PAGAL TOBIJO KNYGĄ br. Bartas

  • KAS YRA SKAISTUMAS? KAIP JĮ IŠGYVENTI, KOKIA PRASMĖ JAUNUOLIAMS IR POROMS? br. Egidijus

   
  Naujųjų metų stovykla
  gruodžio 28-01 d. 2018-2019

  • ŠEIMA DIEVO PLANE br. Egidijus ir br. Ivanas

  • VAIKYSTĖS VERTYBĖ DVASIŠKAME GYVENIME br. Ivanas


  Visų Šventųjų savaitgalis 
  lapkričio 2-4 d. 2018

  • ŠVENTUMAS PAGAL POPIEŽIŲ PRANCIŠKŲ br. Ivanas ir br. Egidijus


  Šv. Pranciškaus savaitgalis  rugsėjo 28-30 d. 2018

  • LAISVAI DOVANOJU SAVO GYVENIMĄ (I dalis) br. Ivanas

  • LAISVAI DOVANOJU SAVO GYVENIMĄ (II dalis) br. Jonas

  • IŠTARTI TAIP. ĮSIPAREIGOTI. KOKS KELIAS MANO TEMPERAMENTUI? br. Ivanas

   
  "Į pažadėtąją žemę kartu su Abraomu" rugpjūčio 11-15 d. 2018

  • ABRAOMAS - MŪSŲ TĖVAS TIKĖJIME br. Ivanas

  • GYVENTI SANDOROJE SU VIEŠPAČIU KASDIEN ses. Asta

  • SUPRASTI SAVO ŽMOGAUS PAŠAUKIMĄ SU ABRAOMU br. Pranciškus

  • PRIKLAUSOMYBĖ kun. Kęstutis Dvareckas

  • KAIP IŠMOKTI MALDOS DŽIAUGSMO? br. Egidijus

  • ŠV. PRANCIŠKUS IR PAŠAUKIMAS Į PAŠVĘSTĄJĮ GYVENIMĄ br. Pranciškus

  • TAVO KŪNAS SUKURTAS MEILEI br. Ivanas


  • STOVYKLOS ŠEIMOMS

   Bernardinų ir Joanitų vyrų bendruomenės savaitgalis  gruodžio 7-9 d. 2018

  • BŪTI VYRU PAGAL DIEVO ŠIRDĮ (I dalis) br. Ivanas

  • BŪTI VYRU PAGAL DIEVO ŠIRDĮ (II dalis) br. Ivanas

  • Šeimų adventinis savaitgalis  lapkričio 30 d. - gruodžio 2 d. 2018

  • ŠV. JUOZAPAS - GLOBĖJAS TAVO ŠEIMAI br. Ivanas

  • ADVENTO KELIAS Į KALĖDAS br. Jonas

  • "Meilės menas" (pagal Amoris Laetitia) liepos 4-8 d. 2018

  • ATRASTI PIRMAPRADĮ DIEVO PLANĄ ŠEIMAI kard. A. J. Bačkis

  • KIEKVIENOJE KRIZĖJE GLŪDI GEROJI ŽINIA br. Egidijus

  • MEILĖS UGDYMAS br. Paskalis