JAUNIMO STOVYKLOS

Velykų stovykla balandžio 18-21 d. 2019

 • JĖZAU PRISIMINK MANE! AR JĖZUS MANO IŠGANYTOJAS? br. Vytautas

 • LAUKTI TROKŠTANT, TROKŠTI LAUKIANT ses. Ieva-Marija

 

Mylėti tiesoje kovo 22-24 d. 2019

 • VAIKINO KELIAS Į MERGINĄ IR MERGINOS KELIAS Į VAIKINĄ PAGAL TOBIJO KNYGĄ br. Bartas

 • KAS YRA SKAISTUMAS? KAIP JĮ IŠGYVENTI, KOKIA PRASMĖ JAUNUOLIAMS IR POROMS? br. Egidijus

 
Naujųjų metų stovykla
gruodžio 28-01 d. 2018-2019

 • ŠEIMA DIEVO PLANE br. Egidijus ir br. Ivanas

 • VAIKYSTĖS VERTYBĖ DVASIŠKAME GYVENIME br. Ivanas


Visų Šventųjų savaitgalis 
lapkričio 2-4 d. 2018

 • ŠVENTUMAS PAGAL POPIEŽIŲ PRANCIŠKŲ br. Ivanas ir br. Egidijus


Šv. Pranciškaus savaitgalis  rugsėjo 28-30 d. 2018

 • LAISVAI DOVANOJU SAVO GYVENIMĄ (I dalis) br. Ivanas

 • LAISVAI DOVANOJU SAVO GYVENIMĄ (II dalis) br. Jonas

 • IŠTARTI TAIP. ĮSIPAREIGOTI. KOKS KELIAS MANO TEMPERAMENTUI? br. Ivanas

 
"Į pažadėtąją žemę kartu su Abraomu" rugpjūčio 11-15 d. 2018

 • ABRAOMAS - MŪSŲ TĖVAS TIKĖJIME br. Ivanas

 • GYVENTI SANDOROJE SU VIEŠPAČIU KASDIEN ses. Asta

 • SUPRASTI SAVO ŽMOGAUS PAŠAUKIMĄ SU ABRAOMU br. Pranciškus

 • PRIKLAUSOMYBĖ kun. Kęstutis Dvareckas

 • KAIP IŠMOKTI MALDOS DŽIAUGSMO? br. Egidijus

 • ŠV. PRANCIŠKUS IR PAŠAUKIMAS Į PAŠVĘSTĄJĮ GYVENIMĄ br. Pranciškus

 • TAVO KŪNAS SUKURTAS MEILEI br. Ivanas


 • STOVYKLOS ŠEIMOMS

  Bernardinų ir Joanitų vyrų bendruomenės savaitgalis  gruodžio 7-9 d. 2018

 • BŪTI VYRU PAGAL DIEVO ŠIRDĮ (I dalis) br. Ivanas

 • BŪTI VYRU PAGAL DIEVO ŠIRDĮ (II dalis) br. Ivanas

 • Šeimų adventinis savaitgalis  lapkričio 30 d. - gruodžio 2 d. 2018

 • ŠV. JUOZAPAS - GLOBĖJAS TAVO ŠEIMAI br. Ivanas

 • ADVENTO KELIAS Į KALĖDAS br. Jonas

 • "Meilės menas" (pagal Amoris Laetitia) liepos 4-8 d. 2018

 • ATRASTI PIRMAPRADĮ DIEVO PLANĄ ŠEIMAI kard. A. J. Bačkis

 • KIEKVIENOJE KRIZĖJE GLŪDI GEROJI ŽINIA br. Egidijus

 • MEILĖS UGDYMAS br. Paskalis