JAUNIMO STOVYKLOS

"Į pažadėtąją žemę kartu su Abraomu" rugpjūčio 11-15 d. 2018

 • ABRAOMAS - MŪSŲ TĖVAS TIKĖJIME br. Ivanas

 • GYVENTI SANDOROJE SU VIEŠPAČIU KASDIEN ses. Asta

 • SUPRASTI SAVO ŽMOGAUS PAŠAUKIMĄ SU ABRAOMU br. Pranciškus

 • PRIKLAUSOMYBĖ kun. Kęstutis Dvareckas

 • KAIP IŠMOKTI MALDOS DŽIAUGSMO? br. Egidijus

 • ŠV. PRANCIŠKUS IR PAŠAUKIMAS Į PAŠVĘSTĄJĮ GYVENIMĄ br. Pranciškus

 • TAVO KŪNAS SUKURTAS MEILEI br. Ivanas


 • STOVYKLOS ŠEIMOMS

  "Meilės menas" (pagal Amoris Laetitia) liepos 4-8 d. 2018

 • ATRASTI PIRMAPRADĮ DIEVO PLANĄ ŠEIMAI kard. A. J. Bačkis

 • KIEKVIENOJE KRIZĖJE GLŪDI GEROJI ŽINIA br. Egidijus

 • MEILĖS UGDYMAS br. Paskalis