Bendruomenės kalendorius

 

Sausis

 Sausio mėn. -  Šeštadieniais šv Mišios 11.30 val.

- Ant. 1-2 d.

- Penk. 24-26 d.

Nazareto mėnuo (priėmimo nėra)

Tiberiados šeimų savaitgalis

Vasaris

 

- Penk. 31-2 d.

- Šešt. 8-9 d.

- Penk. 15-17 d.

- Penk. 21-23 d.

- Pirm. 24-1 d.

Vaikinų savaitgalis

Studentės iš Asumpcioniščių bendruomenės

Paauglių savaitgalis „Pažink save“

Šv. Damijono jaunimo savaitgalis

Nazareto savaitė (priėmimo nėra)

Kovas

 

- Penk. 7-8 d.

- Penk. 13-15 d.

- Pirm. 23-29 d.

 

Utenos Alfa kursas

Vilniaus Katedros parapija ir šeimos iš Vilniaus

Nazareto savaitė (priėmimo nėra)