Tikslas – palydėti poras per kančią į atleidimą

Poroje gyventi draugystę.  
Išnaudoti turimas sąlygas, netapatinant su mieste vykstančiomis konsultacijomis.
Poros priimamos be vaikų.

Malda su Šv. Raštu,
Šv. Mišios, 
teminiai susitikimai, užduočių atlikimas,
pokalbiai,
pasivaikščiojimas gamtoje,
praktiniai užsiėmimai – išnaudojant rankų darbą, kad vyras ir žmona galėtų iš naujo išgyventi bendrystę.
Bendras valgio ruošimas. Laikas atskirai.

Siūloma išpažintis.


Poros palydėjimas vyksta pagal programą
„Krikščioniškos šeimos stiprinimas ir palaikymas“

Temos: 

  • Pažinti save. „Išimsiu iš jūsų akmens širdį ir duosiu jums jautrią širdį.“ (Ez 36, 26 )
  • Mano meilės tipas.
  • Atleidimas sau, kitiems, Dievui, įžengiant į esminį pasitikėjimą.
  • Tėvo meilės reikšmė. „Jis atgręš tėvų širdis į vaikus ir vaikų širdis į tėvus, ...“ ( Mal 4, 6)
  • Motinos meilės reikšmė. „Ji atgniaužia savo ranką pavargėliui ir ištiesia savo delnus beturčiui.“ (Pat 31,20)
  • Draugystės meilė.
  • Meilė santuokoje. Susitarimai.
  • Santuokinė meilė bei pinigai ir pareigos.