Švento Damijono grupė

Nuo 1990 m. susiformavo grupė jaunuolių nuo 15 iki 25 metų, kurie palaikė ryšį su bendruomene Belgijoje. Studentai troško augti tikėjime ir maldoje Tiberiados dvasioje.

2002 m. Lietuvos ir Latvijos jaunuoliai dalyvavo tarptautinėje stovykloje Belgijoje. Jie panoro gyventi tokį pat patyrimą savo krašte.

Įsipareigojimas Šv. Damijono grupei trunka vienerius metus ir remiasi trimis punktais:
   Gyventi pakrikštytojo gyvenimą, maitinantis malda ir Eucharistija.
   Būti misionieriumi - dalyvauti savo parapijos veikloje arba vadovauti maldos grupelei.
   Gyventi Šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasioje, palaikant ryšį su broliais ir dalyvaujant jaunimo susirinkimuose Baltriškėse.

 

Keletas iš tų jaunuolių pradėjo maldos grupes savo mokyklose arba parapijose. Brolis Pranciškus pasakoja apie pirmosios grupės atsiradimą Belgijoje:

„1991 m. brolis Morkus man pasiūlė prisijungti prie ką tik atsiradusios Šv. Damijono maldos grupės. Kartą per mėnesį mes turėjome progą susitikti bei gilinti savo tikėjimą. Studijuodamas Briuselyje jaučiausi vienišas, todėl man vieno susitikimo su maldos grupe neužteko. Tuomet kilo mintis organizuoti maldos grupę ten, kur studijuoju. Tačiau man atrodė, kad pirmiausia aš turėčiau susirasti bendraminčių, su kuriais galėčiau kartu melstis. Tačiau brolis Morkus man pasiūlė pradėti nedelsiant, jau kitą savaitę. Aš buvau nustebęs, tačiau sutikau. Pirmą kartą mes buvome keturiese: brolis Benediktas, Marekas, Migelis ir aš. Kitą kartą brolio Benedikto jau nebebuvo su manimi, todėl reikėjo pasitikėti Dievu. Vėliau mes būdavome dviese ar trise, retkarčiais aš melsdavausi vienas. Po keturių mėnesių pradėjome susitikinėti bažnyčioje. Šiandien Šv. Damijono maldos grupės susirinkimai vyksta universitete.

Bėgant laikui, maldos grupėje, aš turėjau galimybę augti ištikimybėje maldai ir žingsnis po žingsnio gyventi pagal Evangeliją su kitais jaunais žmonėmis skelbiant ir liudijant Kristų. Tai padėjo man suprasti ir priimti Kristaus kvietimą sekti Jį.“

Br. Pranciškus