Tiberiada Konge

Kongo bendruomenės tinklapis

Šiuo metu Kikvite (Kongo Demokratinėje Respublikoje) gyvename keturi Tiberiados broliai – Benua, Juozapas, Sirilas ir Paskalis, taip pat Rožė ir Džeris. Mūsų gyvenamoji vieta vadinasi “Porciunkulė“ – pagal pirmąją šventojo Pranciškaus ir jo brolių buveinę netoli Asyžiaus.

Treji Konge praleisti metai kiekvienam iš mūsų leido giliai patirti skurdą ir tuo pat metu labai praturtino. Skurdas ne tik materialinis – susidūrę su visiškai kitokiu pasauliu, kuriame daug kančios, pajutome savo širdies neturtą. Tačiau esame ir praturtinti, nes gyvenimas čia mus nuolat kreipia prie Jėzaus ir jo Evangelijos radikaliausių reikalavimų – leistis, kad mus apgenėtų, atverstų, nuramintų... kad mūsų širdys atsivertų visokeriopai Jėzaus meilei.
 

Mūsų gyvenimas seka Tiberiados namų Belgijoje ritmu: malda, rankų darbas, broliškas gyvenimas ir evangelizacija. Mūsų broliai ir seserys kongiečiai kartais stebisi matydami, kad taip dažnai einame į koplyčią (5 kartus per dieną), arba kad išlaikome ritmą, net jeigu Porciunkulėje pasilieka tik vienas brolis! Juk Jėzus yra mūsų gyvenimo centras, ir iš tiesų be jo mes negalėtume nieko nuveikti.
Kalbant apie darbus, jų netrūksta pasaulio pakraštyje, vietovėje už 6 km nuo Kikvito, kur viską reikėjo pasistatyti patiems. Bet su daugelio žmonių pagalba, ji po truputį keičiasi ir savo paprastu grožiu liudija Dievo buvimą. Turime vaismedžių ir kitų augalų plantaciją, auginame šiek tiek vištų ir triušių, rūpinamės daržu... bei tūkstančiu kitų mažų kasdieninio gyvenimo dalykų, tokių kaip valgio gaminimas iš to, ką turime po ranka, ar skalbimas rankomis!!

Žinoma, visa tai nėra skirta „prasigyventi“, bet sukurti mažą lizdą, pakankamai tvirtą, kad mes,  „žvirbliai“, galėtume išskristi į misiją, o po to sugrįžę atgauti jėgas prie Viešpaties per broliško gyvenimo džiaugsmą.
Ši misija prasideda susitinkant kaimynus, paprastus darbininkus, ir ypač vaikus. Jie yra Kongo šypsena! Mes įkūrėme mažą „Pjūties vaikų“ grupę, kuri renkasi kas antrą šeštadienį, kad galėtų mokytis skaityti ir rašyti, žaisti, melstis ir klausytis katechezės. Misija tęsiasi per pasišventusių jaunuolių, vaikinų ir merginų, formaciją, kai kartu mokomės pažinti Viešpatį, kad galėtume geriau Jam tarnauti ir labiau Jį mylėti.
Mūsų misija taip pat yra atjausti ir dalintis. Mes galime suteikti našlėms nuolatinę materialinę pagalbą, padėti prastai besimaitinantiems vaikams ar sergantiems vargšams, kuriems reikia tinkamo gydymo medicinos centre.

Čia yra tiek daug kritiškų poreikių! Bet svarbiausias, be abejonės, yra mylėti. Kaip mums sakydavo monsinjoras Mununu, vyskupas, kuris priėmė mus savo vyskupijoje: „Aš patikiu jums Kikvite žmones, kad jūs juos mylėtumėte“. Ačiū, kad meldžiatės už mus, kad mes vis labiau taptume Meile, Kristaus liudytojais, balzamu savo brolių žaizdoms.

Brolis Benua