Mokymų įrašai

Mokymų įrašai

Kviečiame klausytis įvairių stovyklų mokymų, pamokslų įrašų.

Įvairūs video apie Tiberiados bendruomenę

Įvairūs video apie Tiberiados bendruomenę

Mokymai, TV laidos, stovyklos, Tiberiada pasaulyje ir ...


 

NUOTRAUKOS

NAUJAUSIOS NUOTRAUKOS

NAUJAUSIOS NUOTRAUKOS

Kviečiame pažvelgti į naujausias nuotraukas

BROLIŠKAS GYVENIMAS

BROLIŠKAS GYVENIMAS

Brolių gyvenimo kasdienybė, įvairios šventės, piligriminės kelionės... Gyvenimas kartu, tai vieta, kur galime augti šventume. “O kaip gera ir kaip malonu broliams gyventi vienybėj!” (Ps 133)

ŠEIMŲ STOVYKLOS

ŠEIMŲ STOVYKLOS

Šeimos, kurios gyvena pasaulyje ir trokšta pagilinti krikšto ir pasišventimo santuokoje malonę, visa statydamos ant Kristaus ir Bažnyčios uolos. Kiekvienais metais vasarą vyksta šeimų stovyklos, per kurias Baltriškėse išdygsta palapinių miestelis!

PJŪTIES VAIKAI

PJŪTIES VAIKAI

Pjūties vaikų tikslas atsiliepti į Jėzaus kvietimą. Šios stovyklos yra tikros rekolekcijos 8-12 metų vaikams, tai proga giliau pažinti Jėzų ir labiau su Juo susidraugauti. Kartu meldžiamės, žaidžiame, atrandame šventuosius ir linksmai praleidžiame laiką!

PAAUGLIAI

PAAUGLIAI

13-15 metų jaunuoliai, susirenkantys bendruomenėje tam, kad pagilintų tikėjimą, savo maldos gyvenimą bei praleistų laiką kartu. Retkarčiais, lydimi brolių, jie išvyksta sėti Evangelijos – skelbti Gerosios Naujienos džiaugsmo.

JAUNIMO STOVYKLOS

JAUNIMO STOVYKLOS

Broliai organizuoja stovyklas, žygius, piligrimines keliones 16-30 metų jaunimui. Stengiasi juos atgręžti į Dievą ir padėti pažinti amžinai jauną Bažnyčią. Padėti gimti apaštalams: palydėti, kad jie taptų veiklūs pjūties darbininkai dideliame Bažnyčios lauke. Suteikti jaunuoliams paprastą, bet gilų mokymą, kad jie patys galėtų jį perteikti ir taip taptų evangelizuotojais, kuriais būti yra pašaukti visi pakrikštytieji.

BALTRIŠKĖSE ĮSIKŪRIMO ISTORIJA

BALTRIŠKĖSE ĮSIKŪRIMO ISTORIJA

Tiberiados bendruomenės įsikūrimo Baltriškėse istorija nuotraukomis. Pirmą kartą broliai į Lietuvą atvyko 1991 metais. Nuo 2001-ųjų keturi broliai apsigyveno visam laikui.

TIBERIADA PASAULYJE

TIBERIADA PASAULYJE

Jėzus sako, eikite į visą pasaulį ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones. Norime atsiliepti į Jėzaus kvietimą ir būti atviri visoms tautoms. Nuotraukos apie Tiberiados brolius ir seserys Belgijoje, bei misiją Konge ir Filipinuose.

BALTRIŠKIŲ KAIMO NUOTRAUKOS

BALTRIŠKIŲ KAIMO NUOTRAUKOS

Aplinka kurioje gyvename, gamta kuri mus supa, paliečia mus ir kalba apie Dievą bei atveria akis grožėjimuisi kūrinija. Miškų didingumas, ežerų ramybė, visur knibždanti gyvybė, tik stebėkis ir grožėkis!