Tiberiada Belgijoje

Gyvenimas su Kristumi leidžia mums išgyventi kažką dangiško jau dabar. Šventasis Irenėjus Lijonietis vienuolyną palygina su nedidele šeima arba rojumi. Drįstu tai rašyti, nes vienuolio gyvenimas, jei esame į jį kviečiami, yra palaimintas gyvenimas. Jis nėra sunkesnis už vedybinį gyvenimą, pakanka būti ten, kur Viešpats mus kviečia, džiaugsmingai ir ištikimai atsakyti į savąjį pašaukimą. Nepaisant mūsų nešamų kryžių ir mūsų ribotumo, prisikėlęs Kristus yra čia, jis gyvas. Jis apšviečia ir perkeičia. Vienuolis yra viso pasaulio grožio ir skurdo aidas, nes jis atranda tą grožį ir skurdą savyje.
 Brolis Morkus
Belgijos bendruomenės tinklapis