Švento Damijono maldos grupė

Tai keletas 15-25 metų amžiaus jaunuolių, kurie kartą per savaitę susirenka kartu melstis, dalintis savo tikėjimu. Šv. Damijono maldos grupė yra vieta, kur prisikėlęs Kristus ugdo savo sekėjus Šv. Pranciškaus pavyzdžiu.

Šv. Damijono maldos grupių atsiradimas

Kaip vyksta Šv. Damijono malda ?

Norėdami patirti maldos turtingumą ir įvairumą naudojamės schema, kuri yra jaunimo maldos patirties vaisius:

  1. Malda į Šv. Dvasią
  2. Šlovinimas
  3. Atleidimo malda
  4. Dievo žodžio klausymas
  5. Trumpas mokymas
  6. Užtarimo malda
  7. Adoracija
  8. Malda Šv. Mergelei Marijai
  9. Pasidalinimas
  10. Arbatėlė (vaišinamės kiekvieno atsineštomis gėrybėmis).