Šv. Damijono maldos grupių atsiradimas

Kas yra Švento Damijono maldos grupė?

Tai keletas 15-25 metų amžiaus jaunuolių, kurie kartą per savaitę susirenka kartu melstis, dalintis savo tikėjimu. Šv. Damijono maldos grupė yra vieta, kur prisikėlęs Kristus ugdo savo sekėjus Šv. Pranciškaus pavyzdžiu. Štai ką pasakoja Šv. Pranciškaus biografija:

„Vieną dieną Šv. Pranciškus išėjo pasivaikščioti prie Šv. Damijono bažnyčios, kuri buvo apleista ir beveik sugriuvusi; Šv. Dvasios pastūmėtas, jis užėjo į bažnyčią pasimelsti. Besimelsdamas jis patyrė ypatingų malonių. Jis pasijuto tapęs kitu žmogumi. Apstulbęs jis pamatė, kad, kažkokiu stebuklingu būdu, Nukryžiuotasis judina lūpas ir šaukia jį vardu: „Pranciškau, eik ir atstatyk mano Bažnyčią, kuri, kaip matai, virsta griuvėsiais!“ Drebėdamas, labai nustebęs, Pranciškus negalėjo nieko atsakyti. Tačiau, neabejodamas, jis pakluso tam balsui visomis jėgomis. Su dideliu uolumu jis pradėjo atstatinėti Šv. Damijono bažnyčią. Vėliau, Šv. Dvasios įkvėptas, Pranciškus suprato, jog tie, girdėti žodžiai buvo apie Bažnyčią, kurią Jėzus atpirko savo krauju, o ne apie pastatą.

Vietoj to, kad taptų mūrininku, jis nusprendė gyventi pagal Evangeliją. Atnaujinti Bažnyčią bei bendruomenine malda nusižeminus paprastai skelbti Evangeliją.“

Šv. Damijono maldos grupė yra būdas atsiliepti į Kristaus kvietimą atstatyti Jo Bažnyčią. Susiburiant kiekvieną savaitę, su kitais jaunuoliais tam, kad:

 • kartu augtume maldoje;
 • būtume sustiprinti tikėjime;
 • per mokymus atrastume Bažnyčios turtus;
 • būtume paremti bendruomeninio gyvenimo;
 • atrastume Dievo ženklus savo gyvenime ir tuo pasidalintume;
 • atsivertume Šv. Dvasiai ir skelbtume Evangeliją be jokios baimės.

Šv. Damijono maldos grupė yra vieta, kur:

 • atsiveriame
 • adoruojame
 • gyvename bendruomeninį gyvenimą
 • išmokstame mylėti Dievo Žodį
 • mokomės melstis
 • evangelizuojame