Šv. Damijono jaunimas

„Eik ir atstatyk mano Bažnyčią“, – tokius žodžius šv. Pranciškus išgirdo melsdamasis priešais šv. Damijono kryžių Asyžiuje. Tiberiados bendruomenei artimi jaunuoliai taip pat girdi šį raginimą ir stengiasi kiekvieną dieną pagal jį gyventi savo mokyklose, universitetuose, darbo vietose, šeimoje ir parapijoje.
Šv. Damijono jaunimas – galimybė tapti Kristaus draugu, gyvuoju Bažnyčios akmeniu, stengtis, kad ji taptų tokia graži, kokią ją įsivaizdavo Kristus. Bet ar tam nereikia pačiam turėti tvirtą pamatą? Tu irgi esi Šv. Dvasios šventykla. Jei tau 15–30 metų, Tiberiados broliai siūlo tau pagalbą, kad tavo gyvenimo pasirinkimai būtų protingi ir išlaisvinantys. 15–30 metų yra kūno ir asmenybės formavimosi laikas. Kaip gera šiame gyvenimo etape remtis į Dievo meilę.
Šv. Damijono jaunimas – tai visus metus vykstantys savaitgaliai ir stovyklos. Vienuolių bendruomenėje, drauge su tokiais kaip tu jaunais tiesos ieškotojais, gražioje gamtoje tu rasi, kuo pamaitinti savo tikėjimą, vidinį gyvenimą, tavo kaip žmogaus gyvenimą, ir susirasi tikrų draugų. Ir dar daugiau, sutvirtėjęs ir nesvyruodamas savo gyvenime, tapsi atrama kitiems žmonėms.
Šv. Damijono jaunimas – tai galimybė pasiruošti gyvenimo įsipareigojimams, bet, jeigu nori, gali jau dabar įsipareigoti metams. Įsipareigoti reiškia padėti tau atskleisti tavo asmeninius iššūkius, palaikant glaudų ryšį su bendruomene, stiprinančia tavo pasirinkimus.