Naujienos

Vasario mėn. -  Šeštadieniais šv. Mišios 11.30 val.

 

40 metų Tiberiados bendruomenė

Knyga skirta Tiberiados bendruomenės įkūrimo sukakčiai paminėti.
Joje rasite bendruomenės brolių ir seserų liudijimus apie savo pašaukimą
ir smagias istorijas,
taip pat Lietuvoje padėjusių įsikurti dvasininkų,
šeimų, savanorių mintis.

"Skaitydami šią knygelę, tarsi persikeliame į šv. Pranciškaus Asyžiečio laikus. Visur mus supa kūrinija, gamta, asilėliai, avelės, balandėliai, išreikšdami paprastumo dvasią ir drauge kviesdami šlovinti Kūrėją Dievą."
Kardinolas Audrys Juozas Bačkis