Bendruomenės kalendorius

Spalis

- Šešt. 10-11 d.

- Pirm. 12-16 d.

- Penk. 16-18 d.

- Pirm. 19-25 d.

- Šešt. 24-25 d.

- Pirm. 26-29 d.

- Penk. 30-1 d.

 

Pjūties vaikai

Anoniminių alkoholikų stovykla

Piligrimo centras iš Kauno

Nazareto savaitė (be priėmimo)

Vilniaus maldos grupės žygis

Mokiniai iš Šiaulių

Šv. Damijono jaunimo savaitgalis ir Kauno II dekanato grupė

Lapkritis

- Šešt. 9-10 d.

- Penk. 13-15 d.

- Pirm. 16-22 d.

- Penk. 27-29 d.

Paauglių sav. ir Kauno šeimų maldos grupė

Kedainių jaunimo grupė

Nazareto savaitė (be priėmimo)

Šeimų adventinis savaitgalis

Gruodis

- Penk. 4-6 d.

- Penk. 11-13 d.

- Treč. 16-17 d.

- Pirm. 28-01 d.

Lietuvos kariuomenės Ordinariatas

Bendrakeleiviai

Misija į Šv. Juozapo mokyklą

Naujųjų Metų stovykla jaunimui