Bendruomenės kalendorius

Rugsėjis

 

- Sekm. 2-9 d.

- Treč. 19-25 d.

- Penk. 28-29 d.

Bendruomenės rekolekcijos

Broliai ir seserys iš Belgijos Popiežiaus sutikimui

Šv. Pranciškaus savaitgalis jaunimui

Spalis

 

- Šešt. 6-7 d.

- Penk. 12-14 d.

- Pirm. 15-21 d.

- Antr. 16-27 d.

- Pirm. 22-26 d.

- Pirm. 27-28 d.

Pjūties vaikų rudens savaitgalis

Savaitgalis Tiberiados įsipareigojusioms šeimoms

Nazareto savaitė (be priėmimo)

Brolis Vidas piligrimystėje į Atono kalną

Anoniminių alkoholikų stovykla

Paauglių savaitgalis

Lapkritis

 

- Penk. 2-4 d. 

- Penk. 9-11 d.

- Pirm. 12-18 d.

- Penk. 23-25 d.

Šv. Damijono jaunimo savaitgalis

Kauno Piligrimų centro jaunimo savaitgalis

Nazareto savaitė (be priėmimo)

Mokiniai iš Kėdainių