Bendruomenės kalendorius

Gegužė

 

- Treč. 1 d.

- Penk. 3-5 d.

- Sekm. 5 d.

- Ketv. 9-10 d.

- Šešt. 11-12 d.

- Pirm. 13-19 d.

- Ketv. 23-24 d.

- Šešt. 25-26 d.

- Pirm. 27-3 d.

- Treč. 29-30 d.

- Penk 31-2 d.

Tiberiados 40 m. jubiliejus Kaune, mišios 15 val.

Mokiniai iš Radviliškio

Tiberiados 40 metų jubiliejus, mišios 11 val.

Šv. Juozapo mokykla

Paauglių savaitgalis

Nazareto savaitė (priėmimo nėra)

Šv. Juozapo mokykla

Pjūties vaikų savaitgalis

Misija Varšuvoje

Valdorfo Žalioji mokykla

Mokiniai iš Kėdainių

Birželis

 

- Treč. 5-7 d.

- Sekm. 9 d.

- Penk. 14-16 d.

- Pirm. 17-23 d.

- Šešt. 29-10 d.

Kauno Arkos bendruomenė

Broliai Pranciškus ir Frederikas Baltriškių bendruomenėje

Bendrakeleiviai

Nazareto savaitė (priėmimo nėra)

Tarptautinė jaunimo stovykla Belgijoje

Liepa

 

- Pirm. 22-28 d.

- Pirm. 22-28 d.

Pjūties vaikų vasaros stovykla

Paauglių dviračių žygis