Bendruomenės kalendorius

Spalis

 

- Šešt. 6-7 d.

- Penk. 12-14 d.

- Pirm. 15-21 d.

- Antr. 16-27 d.

- Pirm. 22-26 d.

- Penk. 26 d.

- Pirm. 27-28 d.

Pjūties vaikų rudens savaitgalis

Savaitgalis Tiberiados įsipareigojusioms šeimoms

Nazareto savaitė (be priėmimo)

Brolis Vidas piligrimystėje į Atono kalną

Anoniminių alkoholikų stovykla

Šv. Juozapo mokyklos mokiniai

Paauglių savaitgalis

Lapkritis

 

- Penk. 2-4 d. 

- Penk. 9-11 d.

- Pirm. 12-18 d.

- Penk. 23-25 d.

- Penk. 30-02 d. 

Šv. Damijono jaunimo savaitgalis

Kauno Piligrimų centro jaunimo savaitgalis

Nazareto savaitė (be priėmimo)

Mokiniai iš Kėdainių

Šeimų adventinis savaitgalis

Gruodis

 

- Ant. 4-6 d.

- Šešt. 15-16 d.

- Pirm. 17-23 d.

- Penk. 28-01 d.

JP II ir LSMU gimnazijų mokiniai

Misijų savaitgalis jaunimui Vilniuje

Nazareto savaitė (priėmimo nėra)

Naujųjų Metų stovykla jaunimui