Bendruomenės kalendorius

Rusėjis

 

- Pir. 2-30

- Sek. 15 d.

- Ant. 10-21 d.

Nazareto mėnuo (priėmimo nėra)

Nebus šv. Mišių

Bendruomenės rekolekcijos

Spalis

 

- Penk. 4 d.

- Penk. 4-6 d.

- Šešt. 5 d.

- Šešt. 12-13 d.

- Penk. 18 d.

- Šešt. 19-27 d.

- Ant. 30-03 d.

Jono Krikštytojo metų pradžia

Šv. Pranciškaus jaunimo stovykla

Ses. Ievos Marijos ir brolio Bert amžinieji įžadai Belgijoje

Pjūties vaikų rudens savaitgalis

Šv. Juozapo mokyklos mokiniai

Nazareto savaitė (be priėmimo)

Mokiniai iš Šiaulių

Lapkritis

 

- Penk. 1-3 d. 

- Pirm. 22-26 d.

- Šešt. 9-10 d.

- Penk. 15-17 d.

- Šešt. 16 d.

- Pirm. 18-24 d.

- Penk. 29-01 d.

 

Šv. Damijono jaunimo savaitgalis

Anoniminių alkoholikų stovykla

Paauglių savaitgalis

Kauno Piligrimų centro jaunimo savaitgalis

Sesers Ievos Marijos padėkos šv. Mišios

Nazareto savaitė (be priėmimo)

Šeimų adventinis savaitgalis