Bendruomenės kalendorius

Spalis

 

- Penk. 4 d.

- Penk. 4-6 d.

- Šešt. 5 d.

- Šešt. 12-13 d.

- Penk. 18 d.

- Šešt. 19-27 d.

 

 

- Ant. 30-03 d.

Jono Krikštytojo metų pradžia

Šv. Pranciškaus jaunimo stovykla

Ses. Ievos Marijos ir brolio Bert amžinieji įžadai Belgijoje

Pjūties vaikų rudens savaitgalis

Šv. Juozapo mokyklos mokiniai

Nazareto savaitė (be priėmimo)

Sek. 20 d. Šv. Mišios 13 val.

Sek. 27 d. nebus šv. Mišių Baltriškėse

Mokiniai iš Šiaulių

Lapkritis

 

- Penk. 1-3 d. 

- Pirm. 4-8 d.

- Šešt. 9-10 d.

- Penk. 15-17 d.

- Šešt. 16 d.

- Pirm. 18-24 d.

- Penk. 29-01 d.

 

Šv. Damijono jaunimo savaitgalis

Anoniminių alkoholikų stovykla

Paauglių savaitgalis

Kauno Piligrimų centro jaunimo savaitgalis

Sesers Ievos Marijos padėkos šv. Mišios

Nazareto savaitė (be priėmimo)

Šeimų adventinis savaitgalis

 

Gruodis

 

- Penk. 6-8 d.

- Tre. 11-13 d.

- Penk. 13-15 d.

- Pirm. 16-22 d.

- Šešt. 28-01 d.

Paauglių ir Šv. Damijono jaunimo savaitgalis

Misija Šv. Juozapo mokykloje

Bendrakeleviai

Nazareto savaitė (be priėmimo)

Naujųjų Metų stovykla jaunimui