Bendruomenės kalendorius

Birželis

 

- Treč. 5-7 d.

- Sekm. 9 d.

- Penk. 14-16 d.

- Pirm. 17-23 d.

- Treč. 26 d.

- Šešt. 29-10 d.

Kauno Arkos bendruomenė

Broliai Pranciškus ir Frederikas Baltriškių bendruomenėje

Bendrakeleiviai

Nazareto savaitė (priėmimo nėra)

Apsilankymas vaikų darželyje Utenoje

Tarptautinė jaunimo stovykla Belgijoje

Liepa

 

- Penk. 5-14 d.

- Sekm. 21-28 d

- Pirm. 22-28 d.

- Pirm. 30-20 d.

Europos skautų stovykla

Paauglių dviračių žygis

Pjūties vaikų vasaros stovykla

Ses. Asta ir Viktorija Baltriškėse

Rugpjūtis

 

- Penk. 2-4 d.

- Treč. 14-18 d.

Stovykla mamoms ir mergaitėms

Šeimų stovykla