Bendruomenės kalendorius

Lapkritis

 

- Penk. 1-3 d. 

- Pirm. 4-8 d.

- Šešt. 9-10 d.

- Penk. 15-17 d.

- Šešt. 16 d.

- Pirm. 18-24 d.

- Penk. 29-01 d.

 

Šv. Damijono jaunimo savaitgalis

Anoniminių alkoholikų stovykla

Paauglių savaitgalis

Kauno Piligrimų centro jaunimo savaitgalis

Sesers Ievos Marijos padėkos šv. Mišios

Nazareto savaitė (be priėmimo)

Šeimų adventinis savaitgalis

 

Gruodis

 

- Penk. 6-8 d.

- Tre. 11-13 d.

- Penk. 13-15 d.

- Pirm. 16-22 d.

- Šešt. 28-01 d.

Paauglių ir Šv. Damijono jaunimo savaitgalis

Misija Šv. Juozapo mokykloje

Bendrakeleviai

Nazareto savaitė (be priėmimo)

Naujųjų Metų stovykla jaunimui