Bendruomenės kalendorius

Gegužė

 

- Ketv. 3 d.

- Ketv. 3-4 d.

- Penkt. 4 d.

- Šešt. 5-6 d.

- Pirm. 7-11 d.

- Penkt. 11-13 d.

- Treč. 16 d.

- Šešt. 19-31 d.

- Penkt. 18-20 d.

- Penkt. 25-27 d.

Jaunimo grupė iš Prancūzijos

Šv. Juozapo mokyklos mokiniai

Mokiniai iš Panevėžio

Paauglių savaitgalis

Nazareto savaitė (priėmimo nėra)

Radviliškio jaunimas Baltriškėse

Misija Žvėryno gimnazijoje, Vilniuje

Broliai Jonas ir Vidas piligrimystėje į Asyžių

Tiberiados šeimos ir šv. Damijono grupė

Rumšiškių A. Baranausko mokiniai

Birželis

 

- Penkt. 1-3 d.

- Pirm. 7-11 d.

- Ant. 12-13 d.

- Treč. 20-22 d.

- Ket. 28-29 d.

Panevėžio maldos grupė Baltriškėse

Nazareto savaitė (priėmimo nėra)

Šv. Juozapo mokyklos mokiniai

Kauno Arkos bendruomenė

Vaikinai iš Panevėžio

Liepa

 

- Treč. 4-8 d.

- Šešt. 7-13 d.

- Sekm. 15 d.

- Pirm. 23-29 d.

- Pirm. 23-29 d.

Šeimų stovykla

Skautai iš Prancūzijos

Padėkos šv. Mišios už br. Pranciškų ir br. Ivaną

Pjūties vaikų vasaros stovykla

Paauglių dviračių žygis