Bendruomenės gyvenimas

 Ses. Faustinos įvilktuvė

 Rugsėjo 14 d., per Kryžiaus išaukštinimo šventę, Belgijoje vyko mūsų postulantės Dovilės įvilktuvės. Ji pasirinko sesers Faustinos vardą. Pavedame jūsų maldai sesers Faustinos noviciato laikotarpį ir visą jos pasišventimo kelią su Viešpačiu ir bendruomene.


 
Novena šv. Jono Krikštytojo metams
 
Nuo antradienio broliai pradėjo melstis noveną už jaunuolius, kurie norėtų gyventi savanorystės metus Baltriškėse. Kasdien iki rugpjūčio 29 d., kai Bažnyčia mini  šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo šventę, broliai susirenka su svečiais ir meldžiasi rožinio maldą. Kviečiame prisijungti prie maldos, kad atsirastų keli vaikinai gyventi šiuos metus. 
Galite rasti daugiau informacijos apie metus, skirtus Dievui