Bendruomenės gyvenimas

Baltriškių dienoraštis.

Kovo 29 d.

Mieli draugai, šiandien skaitėme Evangelijoje, kad Jėzaus mylimas Lozorius serga, tačiau jo liga ne mirčiai, bet Dievo garbei. Vis dėlto Jėzaus – vėlus, tad Lozorius nevengia kapo. Ką gi Jėzus turėjo omeny? Suprantame tik Evangelijos pabaigoje, ir gal labiau Velykų šviesoje. Kaip Kristus neapleido Lozoriaus šeimos ir pranoko savo artimųjų lūkesčius, Prisikėlusysis mūsų neapleidžia. Nuristi akmenį, atidaryti duris, tai yra mūsų reikalas. Jo tvirtai laukime susikaupime, viltyje.

Džiugu pranešti, kad šiandien br. Egidijus sėkmingai pateikė Lavaux-Sainte-Anne. Didelis nerimas mums krito nuo pečių. Tad galima ramiai galvoti, kaip jį įskraidinti link Lietuvos. Ačiū Dievui, ir ačiū visiems besimeldžiantiems.

Po truputį gręžiamės į šias ypatingas Velykas. Šiais metais stovykla bus labai paprasta! Tačiau norim kaip nors pasidalinti savo liturgija. Kita vertus suprantame, kaip riklu yra nesantiems sėstis prie kompiuterio klausant mūsų veiklų. Tad planuojam transliuoti keletą mūsų pamaldų sąlyga, kad transliavimo kokybė įtrauktų žiūrovus, jiems padėtų ragauti Tiberiados skonį. Daugiau pranešime artėjančiomis dienomis.

Iki Velykų siūlome du dalykus: pirma kviečiame išpažinties ar pokalbio norinčius mums rašyti el. būdu, kad suderintume laiką. Antra tuos, kurie būtų norėję dalyvauti velykiniose pamaldose, raginame atsiųsti el. būdu nuotrauką. Ją atspausdinsime ir kabinsime ant suolų Velykų nakčiai. Mokytojas čia ir šaukia tave. Gavėnios kovos bendrystėje,

Br. Ivanas.

 

 

Kovo 26 d. 

Mieli draugai, malonu išreikšti bendrystę su Jumis keliomis Baltriškių žiniomis. Tiesiog broliai ramiai gyvena karantiną. Aš pats esu visiškai izoliacijoje, nes sugrįžau iš Belgijos kovo 19 d. Tris kartus mano skrydis link Lietuvos buvo atšauktas; ir beviltiškai, pabandžiau dar paskutinį maršrutą, ir – ačiū Dievui ir šv. Juozapui – pavyko... su trupučiu nerimo, aišku. Kita vertus br. Egidijus pasiliko Afrikoje, Zambijoje. Kantriai laukia savo lėktuvo kovo, turėdamas pateikti Belgiją 29 d. Jam vilties turim, nes gandrai atskrido kovo 25 d. nuo Afrikos Viešpaties apreiškimui ir gandradieniui.

Šiomis dienomis mane nuramina gamtos tvarka, regima pavasario atsikėlime. Paukščiai nieko nežino apie sienas ir karantiną. Savo metu atskrenda ar pradeda giedoti : šiaip mėlyname danguje perskrenda mus žąsys, gulbės; laukuose šokinėja gervės; miškuose kalia geniai; ir toje pačioje vietoje kaip ir pernai skamba baublys. Nuostabu matyti tuos daug pavojų išvengusius paukščius, ištikimus Lietuvai.

Labai gailimės, kad priėmimo pas mus nebebus, kol vyriausybė nepakels karantino. Mums irgi yra dykuma ir atsiskyrimas. Tačiau mums rūpi tęsti skelbti gerąją naujieną visiems. Todėl džiaugiamės galėdami Jums siūlyti naktinės maldos tiesioginę transliaciją kasdien 21.00. Žinoma, dalyvauti maldoje gyvai ar per ekraną nėra tas pats: susikaupimas namie sunkiau, bet mūsų malda paprasta ir neilga. Tad jei prisijungsite, drąsiai pabandykite pasilikti iki galo. Jūsų ištikima malda ir mus palaiko.

Brolis Ivanas.

   

Kovo 18 d. 

Šią gavėnią mes tikrai prisiminsime, per šią gavėnią esame varomi, vejami į dykumą. Baltriškės irgi tapo mažyte dykuma. Čiatėra trys broliai: Jonas, Gonzagas ir Frederikas, taip pat du jaunuoliai Elijus ir Gunars. Nuo kovo 2 d. iki balandžio 8 d. br. Pranciškus gydosi Vilniuje, br. Egidijus yra Afrikoje pas savo mamą, o br. Ivanas – Belgijoje, pakeliui iš Kanados, kur buvo nuvykęs aplankyti br. Vido. Broliams, esantiems užsienyje, grįžti į Lietuvą kol kas atrodo sudėtinga. Br. Ivano skrydis jau tris kartus buvo nukeltas. Ir būtent dabar suprantame, kad mūsų tėviškė tikrai yra Baltriškėse...

Brolis Vidas Kanadoje laikosi labai gerai. Tikrai gražu, kiek visko vyksta jo institute. Pasisekė ir jam, ir Tiberiadai, kad brolis išvyko į formaciją. Br. Egidijus Afrikoje patiria įvairiausių nuotykių, o br. Pranciškus kiekvieną dieną vyksta į ligoninę.

Kiti broliai prižiūri namus: jie drauge meldžiasi, drauge dirba ir gyvena broliškoje bendrystėje. Mums tikrai gaila, kad negalime nieko priimti į Mišias ar svečių namuose. Vis dėl to mes laikomės vyskupų rekomendacijos ir dedame tam visas pastangas, kaip raginami daryti visi Lietuvos gyventojai. Dėl to negalime taikyti jokių išimčių ir dėkojame už jūsų supratingumą.

Žinokite, kad fizinis atsiskyrimas nesunaikina bendrystės, ir broliai tikrai supranta, kokie laimingi yra kasdien švęsdami Mišias. Jie vėl pradėjo kasdien kalbėti rožinį ir meldžiasi už visą pasaulį. Bet ir jūsų malda yra labai brangi akims To, kuris tiria širdis, ir broliai ja viliasi. Viešpats mūsų neapleidžia.


 Bendruomenės rekolekcijos

 
   Po veiklios vasaros kiekvienų metų rugsėjis yra skirtas buvimui bendruomenėje. Šį kartą rekolekcijoms ir broliškam pasidalijimui tarp dviejų bendruomenių mus pasikvietė cistersai iš Pra’dMill, netoli Turino. Kasdien tėvas Cezaris kalbėjo mums apie maldą, liturgiją, brolišką gyvenimą ir netgi apie misiją. Artimiausioje Maldos bendrystėje grįšime prie šio gražaus susitikimo...
 
 
 

 Ses. Faustinos įvilktuvė

 Rugsėjo 14 d., per Kryžiaus išaukštinimo šventę, Belgijoje vyko mūsų postulantės Dovilės įvilktuvės. Ji pasirinko sesers Faustinos vardą. Pavedame jūsų maldai sesers Faustinos noviciato laikotarpį ir visą jos pasišventimo kelią su Viešpačiu ir bendruomene.


 
Novena šv. Jono Krikštytojo metams
 
Nuo antradienio broliai pradėjo melstis noveną už jaunuolius, kurie norėtų gyventi savanorystės metus Baltriškėse. Kasdien iki rugpjūčio 29 d., kai Bažnyčia mini  šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo šventę, broliai susirenka su svečiais ir meldžiasi rožinio maldą. Kviečiame prisijungti prie maldos, kad atsirastų keli vaikinai gyventi šiuos metus. 
Galite rasti daugiau informacijos apie metus, skirtus Dievui